Services /// בחרו את השרות לו אתם זקוקים

הדרכות עובדים

הדרכות עובדים

הוכח כי לעובדי עסק בתחום המזון השפעה מכרעת על איכות ובטיחות המזון. הדרכת עובדים, תוך מתן דגש לעירובם בחשיבות תהליכים

רישוי עסקי מזון

רישוי עסקי מזון

חברתנו מתמחה ברישוי עסקים בדגש על עסקי מזון חדשים/ קיימים. רישוי עסק הוא בסיס לקיום העסק ושלב קריטי בהקמת עסק